Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 50 110 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 499 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats