Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 50 110 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 38:e lägsta i landet med 3,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats