Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 50 110 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats