Ekonomifakta

Befolkningsökning, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 50 110 invånare. Värdet för befolkningsökning är det sjätte högsta i landet med 6,2 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats