Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 32 453 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 37:e lägsta i landet med 63 119 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats