Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 32 453 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 30:e lägsta i landet med 3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats