Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 32 453 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats