Ekonomifakta

Befolkningsökning, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 32 453 invånare. Värdet för befolkningsökning är det tredje högsta i landet med 7,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats