Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Ulricehamn

Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 25 087 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 542 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats