Ekonomifakta

Nyföretagande, Ulricehamn

Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 25 087 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 10,3 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats