Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Ulricehamn

Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 25 087 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 45:e högsta i landet med 85,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats