Ekonomifakta

Befolkningsökning, Ulricehamn

Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun ligger i Västra Götalands län och har 25 087 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 1,6 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats