Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Tyresö

Tyresö kommun

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 173 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 27:e högsta i landet med 55 871 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats