Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Tyresö

Tyresö kommun

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 173 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats