Ekonomifakta

Befolkningsökning, Tyresö

Tyresö kommun

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 173 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 95:e högsta i landet med 1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats