Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Trollhättan

Trollhättans stad

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 073 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 42:a lägsta i landet med 78,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats