Ekonomifakta

Andel högutbildade, Trollhättan

Trollhättans stad

Trollhättans stad ligger i Västra Götalands län och har 59 073 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 59:e högsta i landet med 26,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats