Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Trelleborg

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 936 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats