Ekonomifakta

Befolkningsökning, Trelleborg

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 936 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 56:e högsta i landet med 2,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats