Ekonomifakta

Medelålder, Trelleborg

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun ligger i Skåne län och har 46 936 invånare. Värdet för medelålder är det 42:a lägsta i landet med 42,8 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats