Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Tranemo

Tranemo kommun

Tranemo kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 883 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 19:e högsta i landet med 13,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats