Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Tranås

Tranås kommun

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 755 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 125 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats