Ekonomifakta

Nyföretagande, Tranås

Tranås kommun

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 755 invånare. Värdet för nyföretagande är det 25:e lägsta i landet med 7,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats