Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Tranås

Tranås kommun

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 755 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats