Ekonomifakta

Befolkningsökning, Tranås

Tranås kommun

Tranås kommun ligger i Jönköpings län och har 18 755 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 96:e lägsta i landet med −0,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats