Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Torsby

Torsby kommun

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 387 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 66:e högsta i landet med 76 574 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats