Ekonomifakta

Andel högutbildade, Torsby

Torsby kommun

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 387 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 87:e lägsta i landet med 16,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats