Ekonomifakta

Befolkningsökning, Torsby

Torsby kommun

Torsby kommun ligger i Värmlands län och har 11 387 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 66:e lägsta i landet med −1,4 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats