Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Torsås

Torsås kommun

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 002 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det åttonde högsta i landet med 7,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats