Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Torsås

Torsås kommun

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 002 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 79,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats