Ekonomifakta

Skattesats, Torsås

Torsås kommun

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 002 invånare. Kommunalskatten är 33,79 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats