Ekonomifakta

Befolkningsökning, Torsås

Torsås kommun

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 002 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 44:e lägsta i landet med −2,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats