Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Töreboda

Töreboda kommun

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 141 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 38:e lägsta i landet med 46 018 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats