Ekonomifakta

Befolkningsökning, Töreboda

Töreboda kommun

Töreboda kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 141 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 62:a lägsta i landet med −1,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats