Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Tomelilla

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 660 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 16:e högsta i landet med 6,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats