Ekonomifakta

Nyföretagande, Tomelilla

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 660 invånare. Värdet för nyföretagande är det 21:a högsta i landet med 13,9 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats