Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Tomelilla

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 660 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats