Ekonomifakta

Andel högutbildade, Tomelilla

Tomelilla kommun

Tomelilla kommun ligger i Skåne län och har 13 660 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 71:a lägsta i landet med 15,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats