Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Tjörn

Tjörns kommun

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 146 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 13:e högsta i landet med 58 925 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats