Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Tjörn

Tjörns kommun

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 146 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 49:e lägsta i landet med 3,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats