Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Tjörn

Tjörns kommun

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 146 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 37:e högsta i landet med 85,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats