Ekonomifakta

Andel högutbildade, Tjörn

Tjörns kommun

Tjörns kommun ligger i Västra Götalands län och har 16 146 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 76:e högsta i landet med 24,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats