Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Timrå

Timrå kommun

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 540 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats