Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Timrå

Timrå kommun

Timrå kommun ligger i Västernorrlands län och har 17 540 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats