Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Tidaholm

Tidaholms kommun

Tidaholms kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 839 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 14:e högsta i landet med 6,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats