Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Tibro

Tibro kommun

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 332 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 23:e lägsta i landet med 12,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats