Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Tibro

Tibro kommun

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 332 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 22:a lägsta i landet med 44 906 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats