Ekonomifakta

Andel företagare, Tibro

Tibro kommun

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 332 invånare. Kommunen har en genomsnittlig andel företagare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats