Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Tibro

Tibro kommun

Tibro kommun ligger i Västra Götalands län och har 11 332 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats