Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Tanum

Tanums kommun

Tanums kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 865 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 11:e lägsta i landet med 11,4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats